14841 odwiedzin
3.10.2022 r.

Zapraszamy do współpracy


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani
oferowanymi przez Nas rozwiązaniami technicznymi,
wykorzystujecie pokrewne technologie lub rozważacie w przyszłości realizację projektów o zbliżonym zakresie tematycznym,

zachęcamy do podjęcia współpracy z naszym Instytutem

Kontakt

Zakres działania Instytutu obejmuje m.in.:
  • modelowanie procesów i struktur transformacji wiedzy i transferu technologii do gospodarki,
  • badania naukowe w zakresie inżynierii systemów, tribologii, inżynierii warstwy wierzchniej, płynów eksploatacyjnych, diagnostyki, mechaniki, bioniki, metrologii, informatyki oraz edukacji zawodowej,
  • metody optymalizacji procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych,
  • rozwój systemów racjonalizacji wykorzystywania zasobów materiałowych i energetycznych,
  • metody i urządzenia do wspomagania systemów jakości w procesach wytwarzania i eksploatacji.
Instytut prowadzi działalność ekspercką w obszarze innowacyjności gospodarki, doświadczalno-produkcyjną w obszarze urządzeń badawczych i technologiczną. Ponadto Wydawnictwo Naukowe ITeE - PIB oferuje kompleksowe wykonanie opracowań wydawniczych i usług edytorskich w obszarze wydawnictw naukowych.
Do góry
Kontakt
Koordynator Platformy:
mgr Marcin Olifirowicz
marcin.olifirowicz@itee.radom.pl (0 48) 364-42-21 wew. 230, 265 (0 48) 364-47-49

Biuro projektu:

dr inż. Magdalena Trzosmgr Urszula Czyż
magda.trzos@itee.radom.pl (0 48) 364-42-41 wew. 214
urszula.czyz@itee.radom.pl (0 48) 364-42-41 wew. 213

Biuro projektu:

dr Beata Poteralskadr Beata Belina
beata.poteralska@itee.radom.pl (0 48) 364-42-41 wew. 240
beata.belina@itee.radom.pl (0 48) 364-42-41 wew. 298
Do góry