38430 odwiedzin
30.5.2020 r.

Laboratorium Technologii Proekologicznych

  Powrót do Laboratorium Technologii Proekologicznych


oscyloskop

Aparat do oznaczania stabilności smarów plastycznych Roller TesterAparat Roller Tester umożliwia wyznaczenie stabilności smarów plastycznych. Test wałkowania umożliwia wyznaczenie odporności struktury smaru na wymuszenia mechaniczne, jakim jest on poddawany w węźle tarcia oraz podczas transportowania do tego węzła. Warunki, w jakich pracuje smar w łożyskach, w tym teście odwzorowują rzeczywiste wymuszenia jakim smar jest poddany podczas pracy. Odporność struktury smaru na wymuszenia mechaniczne jest podstawową właściwością określającą wytrzymałość smaru w łożyskach. Próba wałkowania w obecności wody prowadzona w urządzeniu Roller-Test umożliwia oznaczenia odporności na działanie wody, co pozwala ocenić zachowanie smaru plastycznego w łożyskach pracujących w obecności wody.