14839 odwiedzin
3.10.2022 r.

Witamy na stronie Projektu Inwestycyjnego

Zintegrowane Laboratoria
Zrównoważonych Technologii Eksploatacji

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R

Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym